El nostre Control de Producció en Fàbrica assegura la traçabilitat i conformitat dels nostres productes i procediments des de l'entrada a magatzem, posterior elaboració, conservació i entrega final al client, d'acord amb la norma UNE-EN 1090 d'execució d'estructures metàl·liques d'acer i la norma EHE-08 d'armadures passives d'acer per formigó estructural.

Realitzem auditories i inspeccions amb Aenor i Applus, així com assatjos d'autocontrol mensuals per comprovar i garantir l'eficàcia del nostre sistema de qualitat, renovant anualment el Marcatge CE i segell AENOR de producte certificat.

Disposem de la Qualificació del nostre Soldador i Homologació del procés de soldadura, verificat i concedit per l'Institut Tècnic Català de la Soldadura.

Així mateix, en cada entrega elaborem l'Informe de traçabilitat i lliurem els Certificats de qualitat i característiques tècniques de tots els productes subministrats i Declaracions de prestacions.

SOL·LICITA ELS CERTIFICATS

Segueix aquests senzills passos per contactar amb nosaltres i rebre els certificats de qualitat :

1. Escriu-nos un mail a : qualitat@ferroscliment.com

2. Indica'ns:                       Empresa 

                                           Referència d'obra

                                           Albarans

Procurarem enviar-te tota la documentació el més ràpid possible !

                                   

                              

EN ESTRUCTURES 

    METÀL·LIQUES

CERTIFICACIÓ APPLUS
CERTIFICACIÓ AENOR

EN FABRICACIÓ

  DE FERRALLA

QUALITAT

C/Fenolleda, 14
C/Provença, 243
Polígon Industrial Nord
08226 Terrassa ( Barcelona )
 
                                                                               
93 735 40 20
93 735 40 50 
609 33 58 48
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon