top of page

QUALITAT

CERTIFICACIÓ AENOR
CERTIFICACIÓ APPLUS

EN ESTRUCTURES 

    METÀL·LIQUES

EN FABRICACIÓ

  DE FERRALLA

El nostre Control de Producció en Fàbrica assegura la traçabilitat i conformitat dels nostres productes i procediments des de l'entrada a magatzem, posterior elaboració, conservació i entrega final al client, d'acord amb la norma UNE-EN 1090 d'execució d'estructures metàl·liques d'acer i la norma EHE-08 d'armadures passives d'acer per formigó estructural.

Realitzem auditories i inspeccions amb Aenor i Applus, així com assatjos d'autocontrol mensuals per comprovar i garantir l'eficàcia del nostre sistema de qualitat, renovant anualment el Marcatge CE i segell AENOR de producte certificat.

Disposem de la Qualificació del nostre Soldador i Homologació del procés de soldadura, verificat i concedit per l'Institut Tècnic Català de la Soldadura.

Així mateix, en cada entrega elaborem l'Informe de traçabilitat i us lliurem els Certificats de qualitat i característiques tècniques de tots els productes subministrats i Declaracions de prestacions.

FERROS CLIMENT, S.A manifiesta el seu compromís ferm amb la qualitat, el desenvolupament del sistema de gestión i la millora contínua de la seva eficacia, el que comunica a la organizació, porveïdors i clients a través dels objectius i la política de la qualitat.

SOL·LICITA ELS CERTIFICATS

Segueix aquests senzills passos per contactar amb nosaltres i rebre els certificats de qualitat :

1. Escriu-nos un mail a : qualitat@ferroscliment.com

2. Indica'ns:                       Empresa 

                                           Referència d'obra

                                           Albarans

Procurarem enviar-te tota la documentació el més ràpid possible !

                                   

                              

ITCS_member_web.png
bottom of page